Hướng dẫn cách xoá các file trùng lặp trên điện thoại Android

Smartphone là một thiết bị ngày càng phổ biến hiện nay, và có thể nói nó là một vật bất…