Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa