Phạt 3 – 5 triệu đồng từ 1/7 xe không dán phù hiệu xe tải