Giải pháp quản lý giám sát hành trình cho xe Uber, Grab