Box Ổ Cứng 2.5"/ 3.5" Orico

 • Box 10 Ổ Cứng Orico 1088USJ3

  Box HDD Cho Ổ Cứng 3.5″ Sata PC

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Có Adapter Cung Cấp Thêm Nguồn Điện, Đảm Bảo Độ Bền Và Độ Ổn Định Cho Thiết Bị

  Gắn Được 10 HDD 3.5″ Sata

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  8,700,000 
 • Box 2 Ổ Cứng Orico 3529RUS3, Usb 3.0, Raid 0, 1

  Box HDD Cho Ổ Cứng 3.5″ Sata PC

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Có Adapter Cung Cấp Thêm Nguồn Điện, Đảm Bảo Độ Bền Và Độ Ổn Định Cho Thiết Bị

  Gắn Được 2 HDD 3.5″ Sata

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  2,100,000 
 • Box 2 Ổ Cứng Orico 3529SUS3-C,Usb 3.0, E-Sata, Clone

  Box HDD Cho Ổ Cứng 3.5″ Sata PC

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Có Adapter Cung Cấp Thêm Nguồn Điện, Đảm Bảo Độ Bền Và Độ Ổn Định Cho Thiết Bị

  Gắn Được 2 HDD 3.5″ Sata

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  1,750,000 
 • Box 2 Ổ Cứng Orico 9528 Usb 3.0

  Box HDD Cho Ổ Cứng 3.5″ Sata PC

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Có Adapter Cung Cấp Thêm Nguồn Điện, Đảm Bảo Độ Bền Và Độ Ổn Định Cho Thiết Bị

  Gắn Được 2 HDD 3.5″ Sata

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  1,650,000 
 • Box 5 HDD Orico 9558U3

  Box HDD Cho Ổ Cứng 3.5″ Sata PC

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Có Adapter Cung Cấp Thêm Nguồn Điện, Đảm Bảo Độ Bền Và Độ Ổn Định Cho Thiết Bị

  Gắn Được 5 HDD 3.5″ Sata

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  3,000,000 
 • Box 5 Ổ Cứng Orico 3559RUS3, Hỗ Trợ Raid, Esata, USB 3.0

  Box HDD Cho Ổ Cứng 3.5″ Sata PC

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Có Adapter Cung Cấp Thêm Nguồn Điện, Đảm Bảo Độ Bền Và Độ Ổn Định Cho Thiết Bị

  Gắn Được 5 HDD 3.5″ Sata

  Hỗ trợ Các Chuẩn Raid 0,1,5,10… giúp Bảo Mật Dữ Liệu Cho Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Bạn

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  6,300,000 
 • Box HDD 2.5″ Orico 25AU3 Usb 3.0

  Box HDD Cho Ổ Cứng 2.5″ Sata Laptop

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Không Dùng Nguồn Phụ

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  420,000 
 • Box HDD 2.5″ Orico 2588 Usb 3.0

  Box HDD Cho Ổ Cứng 2.5″ Sata Laptop

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Không Dùng Nguồn Phụ

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  240,000 
 • Box HDD 2.5″ Orico 2599 Usb 3.0

  Box HDD Cho Ổ Cứng 2.5″ Sata Laptop

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Không Dùng Nguồn Phụ

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  210,000 
 • Box HDD 2.5″ Orico Trong Suốt, Độc, Lạ, Đẹp

  Box HDD Cho Ổ Cứng 2.5″ Sata Laptop

  Chuẩn Kết Nối USB 3.0

  Thiết Kế Trong Suốt, Độc Đáo, Mới Lạ

  Không Dùng Nguồn Phụ

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  285,000 
 • Box HDD 3.5″ Orico 3588C3, USB 3.1

  Box HDD Cho Ổ Cứng 3.5″ Sata PC

  Chuẩn Kết Nối USB 3.1, Chuẩn Mới Nhất Hiện Nay

  Có Adapter Cung Cấp Thêm Nguồn Điện, Đảm Bảo Độ Bền Và Độ Ổn Định Cho Thiết Bị

  Gắn Được 1 HDD 3.5″ Sata

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  650,000 
 • HDD Box 2.5″ Orico 2598C3 Chuẩn Usb 3.1 10GBP

  HDD Box Cho Ổ Cứng 2.5″ Sata Laptop

  Chuẩn Kết Nối USB 3.1

  Không Dùng Nguồn Phụ

  Sản Phẩm BH 1 Năm Chính Hãng Toàn Quốc

  590,000